smestad-utvikling

Om utvikling og prosjektfasen

Oslo kommune ønsker utvikling av dette sentrale knutepunktet, og arbeider med en områderegulering etter et fastsatt planprogram. Et godt handels- og tjenestetilbud i gang- og sykkelavstand fra der folk bor, er viktig for å få til hverdagsbyen. 

Vi er nå i en den aller første fasen av utviklingen, hvor ideer utforskes, men det enda ikke er satt i gang noen konkret planlegging.

Dette er kanskje den mest spennende fase for ethvert prosjekt. Her ønsker vi å snu hver stein for å danne grunnlaget for å utvikle det aller beste prosjektet på eiendommen. Vi har derfor satt i gang et parallelloppdrag for å få frem flest mulig gode og varierte ideer. Videre ønsker vi hjelp fra publikum med innspill til hvordan nabolaget kan utformes.

Utvikling av Hoffsveien 92, Sørkedalsveien 90A og 90B

Eiendommen har en sentral plassering på Smestad. Vi ønsker å skape et prosjekt som bidrar til å styrke Smestad sentralområde som et nabolagssentrum, med et variert handels- og tjenestetilbud som bidrar til økt trivsel på bygulvet og flere møteplasser i nabolaget.

Over bygulvet med handel- og tjenestetilbud og møteplasser skal vi bygge flotte leiligheter. Leilighetene får en unik beliggenhet: Urbant, tett på T-banestasjonen og øvrig kollektiv tilbud med vidstrakt utsikt over byen og mot fjorden i syd.

Overordnede planer og politiske føringer legger opp til utvikling på Smestad, og særlig sentralområdet rundt T-banestasjonen. Kommunens arbeid med områderegulering pågår for fullt og vi ønsker nå å undersøke hvordan eiendommen best kan utvikles i tråd med disse planene.

Om NRE Group

NRE Group er en trygg og pålitelig næring- og boligutvikler med lang bygg- og eiendomserfaring fra Skandinavia. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Siden 2010 har NRE utviklet og bygget mer enn 380.000 m2, og har i dag over 100.000 m2 under bygging. NRE er kjent for å utvikle boligprosjekter med spennende arkitektur og høy kvalitet og har vunnet 17 ulike priser de senere årene. Blant annet med ikoniske The Silo i København og senest i mars 2022 ble et annet prosjekt i København, Fredriksberg Allé - FA41 kåret til vinner av MIPIM AWARDS i kategorien Best Mixed-Use Development for det beste kombinerte bolig- og næringsprosjektet i Europa.

NRE Group med partnere skal utvikle Hoffsveien 92 og Sørkedalsveien 90A    
og 90B - Rett syd for t-banen på Smestad.