smestad-utvikling

Grape

Et nytt Smestad

Smestad er, og har vært, et viktig sted. Plasseringen i krysningene mellom to veifar har gjort at mange har kommet reisende forbi. De har reist forbi et grønt og frodig nabolag. Nært sentrum, men med sin egen karakter og stemning.

Området rundt Smestadkrysset bærer i dag preg av å være stedet på veien eller stedet imellom. Vi ønsker å få menneskene til å bli værende, til å stoppe opp. Hva skal identiteten til det nye lokalsentrumet bli? Vi ønsker å bidra til et enda bedre nabolag, og skape lommer for hverdagslykke og en enklere hverdag med gode lokale tilbud og møteplasser. Vi ønsker at Smestad skal bli en destinasjon i seg selv.

Konsept: trekløver

Vårt grep skaper gode soner og mellomrom som danner lommer for aktivitet, menneskemøter og pauser. Gode uterom resulterer i attraktive hjørner og torgdannelse. Avrundede hjørner skaper bevegelse og en mykere overgang mellom sonene.

Byggene over bygulvet svarer til plassrommene - slik at mellomrommene trekkes opp og videre gir kvaliteter for boligene. De avrundede hjørnene inviterer inn og rundt, og gir gløtt opp til den grønne basen som bygningene står samlet rundt - i et trekløver.