smestad-utvikling
 Illustrasjon fra Mad arkitekter Illustrasjon fra Mad arkitekter

Mad arkitekter

Nye Smestad sentrum

Smestad sentrum planlegges med fokus på urbane kvaliteter, inkludert tetthet, mangfold av tilbud, og tilgjengelighet. Dette vil transformere området fra et trafikkbelastet sted til et levende bydelssentrum. Prosjektet legger vekt på å skape et innbydende bygulv, med varierte forretnings- og serveringstilbud rundt T-banestasjonen for å øke aktivitet og attraktivitet.

Et prosjekt med urbane kvaliteter.

Dette prosjektet lanserer et nytt byrom på Smestad; et intimt og innbydende bytorg tett opp mot stasjonen. Dette blir den lokale møteplassen med handel, kafeer og uteservering. Satsingen på kvalitet, både i materialvalg og arkitektur, skal sikre bokvalitet og romlig kvalitet i de nye boligene, med håp om å skille seg ut i et konkurransedyktig marked på Smestad.

Med dette prosjektet håper vi å sette en standard for Smestad bydelsentrum som ikke bare er funksjonell, men også estetisk tiltalende og varig. Vårt mål er å skape et levende, attraktivt miljø som vil berike lokalsamfunnet og gi glede til kommende generasjoner.