smestad-utvikling

Reiulf Ramstad Arkitekter

Visjonen for kvartalet på Smestad er å skape et attraktivt bymiljø med handelstilbud og tilpassede boliger, som svarer på behovet for nye boliger i området. Prosjektet legger vekt på høykvalitets og tilpasset arkitektur for å forsterke områdets karakter. Gjennom bevisst bruk av landskap, arkitektur, og materialer skaper det en vev av kvaliteter som gir grunnlaget for prosjektets suksess.

En ny destinasjon

Tomten har potensial til å bli et unikt sted med mangfoldige opplevelser knyttet til bo, næring, rekreasjon, samt kulturelle og sosiale tilbud. Prosjektet integrerer seg sømløst med dagens situasjon og bidrar til forbedret bokvalitet og et rikt tilbud med forretninger, kultur og bevertning, både inne og ute. Uavhengig av fremtidig utvikling fungerer prosjektet som en katalysator for økt aktivitet, og det kan bli en ny destinasjon i området, tiltrekkende for både lokalbefolkningen og hele Oslo.